Do grona beneficjentów naszej Fundacji dołączyła Ochronka Franciszek w Obornikach Wielkopolskich, prowadzona przez Towarzystwo Przywracania Rodzinie. W tym niezwykłym miejscu opiekę znajdują dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą być w swoich domach.

 

Ochronka to forma pośrednia pomiędzy domem dziecka, rodzinnym domem dziecka a rodziną o charakterze pogotowia rodzinnego. Jak podają panie ją prowadzące jest to forma optymalna dla młodszych dzieci, które nie znalazły jeszcze rodziny zastępczej lub nie ma dla nich miejsca w pogotowiu rodzinnym.

 

Tym razem na liście potrzeb znalazła się pralka automatyczna, którą Fundacja przekazała w ostatnim tygodniu lipca. Mamy nadzieję, ze długo i z pożytkiem dla wszystkich będzie niezawodnie się sprawować.