Góry fascynują wielu ludzi. Te najwyższe budzą podziw, szacunek, a czasem i strach. Zdobywanie szczytów to wielkie, ale możliwe do zrealizowania wyzwanie. Pan Artur Półtorak, jako wolontariusz naszej fundacji, podzielił się z podopiecznymi  Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku swoją wiedzą i przeżyciami w tym zakresie.

 

10 stycznia w siedzibie szkoły odbyło się spotkanie dzieci i opiekunów z alpinistą. Pan Artur opowiadał o wspinaczce wysokogórskiej, jej tajnikach i regułach, ilustrując każdą z historii pięknymi zdjęciami. Słuchający byli pod wrażeniem profesjonalizmu, odpowiedzialności i samodyscypliny ludzi uprawiających ten jakże trudny i wymagający sport. Atrakcją były również niespotykane widoki z górskich szczytów, prezentowane na slajdach.

 

Spotkanie miało na celu pokazanie dzieciom, że nawet najbardziej odlegle marzenia można realizować poprzez systematyczne działanie i wytrwałą pracę. Ważny był także aspekt edukacyjny, związany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zimie.