Pod koniec marca, we wszystkich biurach i fabrykach Solarisa, zorganizowany został jarmark dobroczynny, w ramach którego dzieci z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku sprzedawały własnoręcznie wykonane stroiki i ozdoby wielkanocne. Zgodnie z założonym celem, zebrane fundusze zostaną przeznaczone na dofinansowanie szkolnej wycieczki na Litwę. Wyjazd jest kolejnym etapem projektu edukacyjnego "Europo witaj nam", podczas którego uczniowie mają okazję poznawać miejsca, których ze względu na trudną sytuację materialną, inaczej nie mogliby zobaczyć. Jednocześnie jest więc nagrodą za trud, jaki dzieci wkładają w naukę i różne zajęcia szkolne.

Warto podkreślić, że sam kiermasz, oprócz oczywistego wymiaru finansowego, był dla wychowanków Szkoły Specjalnej cenną lekcją samodzielności. Uczniowie musieli uporać się ze sprzedażą swoich prac, liczeniem i wydawaniem pieniędzy, czy skrupulatnym notowaniem wpływów. Mieli także możliwość aktywnie zapracować na wymarzony wspólny wyjazd, a pozytywne reakcje i spore zainteresowanie kupujących, przyniosły im radość i nieskrywaną satysfakcję. Dzieci bardzo szybko nabrały większej pewności siebie i czuły się swobodnie obsługując stoisko. Zyski ze sprzedaży łącznie wyniosły 2783,00 zł.

Jarmark nie był jednak jedyną wielkanocną inicjatywą - firma Solaris rozesłała do swoich Przyjaciół, Klientów i Partnerów biznesowych wydane przez Fundację kartki wielkanocne, z rysunkiem wykonanym przez jej podopieczną - Joasię. Kartki stały się nie tylko medium, informującym o działalności Fundacji, ale także przyniosły jej zysk - który również został przeznaczony na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej na Litwę.