Jednym z celów statutowych Fundacji Zielonego Jamnika jest angażowanie się na rzecz lokalnej społeczności. Zadanie to Fundacja wypełnia wspierając aktywnie zaprzyjaźnione szkoły m.in. przekazując im pomoce dydaktyczne czy sprzęt komputerowy. Pomaga w ten sposób zdobyć wykształcenie, które w przyszłości zapewni uczniom samodzielność i pracę.
W roku 2012 Fundacja podjęła współpracę z Zespołem Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej: warsztaty szkoły otrzymują pomoce naukowe w formie dokumentacji technicznej, próbek spawalniczych i maszyn. W maju Fundacja przekazała szkole piłę tarczową o wartości 3,8 tys. złotych. W efekcie uczniowie będą mogli zdobyć umiejętność przycinania elementów według dokumentacji technicznej, a następnie doskonalić umiejętności spawalnicze przy łączeniu samodzielnie przygotowanych profili.
W Środzie Wielkopolskiej znajdują się dwa zakłady Solarisa, których produkcja koncentruje się na przygotowaniu stalowych konstrukcji autobusów, trolejbusów i tramwajów. Stąd też zaplanowano powołanie specjalnej klasy patronackiej w zawodzie ślusarza, której najlepsi uczniowie będą mieli możliwość zdobycia uprawnień spawalniczych. Dzięki takim kwalifikacjom absolwenci szkoły będą mogli odważnie wkroczyć na samodzielną ścieżkę kariery zawodowej.
Podobne cele przyświecały Fundacji przy przekazaniu Zespołowi Szkół Specjalnych w Kowanówku wyposażenia do pracowni komputerowej: czterech komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i potrzebnym osprzętem. Uczniowie już rozpoczęli na nich naukę obsługi programów, pisania na klawiaturze, redagowania tekstów oraz wykonywania rysunków. Zdaniem Pani Ewy Szczecińskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, sprzęt ten jest bardzo przydatny w Szkole w codziennej pracy edukacyjnej, a praca na komputerze sprawia dzieciom dużo radości.