W ramach wspólnej inicjatywy naszej Fundacji i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadziliśmy drugie z cyklu warsztaty „Dzielimy się wiedzą”. Uczniowie zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku mieli możliwość wzięcia udziału w realizacji zadań z zakresu zagospodarowania przestrzeni.


Uruchomiony na początku 2019 roku projekt „Dzielimy się wiedzą” jest wspólnym przedsięwzięciem wolontariuszy fundacji i studentów. Nasza Fundacja wzięła na siebie  Organizacyjny aspekt przedsięwzięcia. Pomysł i wykonanie warsztatów to dzieło studentów i pracowników UAM.


W trakcie drugich z cyklu warsztatów studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, członkowie Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej (AKNGP) przeprowadzili w Zespole szkół Specjalnych w Kowanówku dwa rodzaje warsztatów urbanistycznych adresowane do różnych grup wiekowych. Młodsi uczniowie pod okiem wolontariuszy tworzyli modele 3D swojego wymarzonego miasta. Starsi mieli z kolei trudniejsze zadanie - ich celem było wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół swojej szkoły, poprzedzone spacerem badawczy. 


Więcej o warsztatach można przeczytać w notatce prasowej.