Do grona beneficjentów Fundacji Zielony Jamnik dołączyła Straż Miejska w Murowanej Goślinie, a konkretniej bezdomne i dzikie zwierzęta, którym Strażnicy pomagają na co dzień. Zakupiona ze środków Fundacji przyczepa do profesjonalnego przewozu zwierząt wesprze działania Straży w zakresie niesienia pomocy oraz egzekwowania praw tych stworzeń.
Straż Miejska w Murowanej Goślinie, poza zadaniami określonymi w ustawie o strażach gminnych, podejmuje także czynności związane z ratowaniem i ochroną zwierząt oraz egzekwowaniem ich prawidłowej i humanitarnej hodowli. Efektywne wypełnianie przez nią tych zadań wymaga jednak profesjonalnego sprzętu, na którego zakup nie pozwalał ograniczony budżet gminy. Ze wsparciem pospieszyła więc Fundacja Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym, która w całości sfinansowała zakup profesjonalnej przyczepki do transportu dzikich zwierząt. Oficjalne przekazanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Fundacji oraz Straży Miejskiej i Gminy w Murowanej Goślinie, nastąpiło w dniu 5 lipca 2013 roku.
- Straż Miejska w Murowanej Goślinie jest aktualnie jedyną formacją na terenie gminy, która zajmuje się niesieniem pomocy zwierzętom, a nie tylko przyjmowaniem interwencji i przekazywaniem spraw do innych podmiotów. Funkcjonariusze wykonując swe zadania wykazują się dużym zaangażowaniem oraz osobistym podejściem do kwestii ochrony zwierząt. Do tej pory największy problem w tym zakresie stanowił brak profesjonalnego sprzętu do przewozu zwierząt. Dlatego też przyczepka umożliwi nam niesienie pomocy porzuconym i rannym stworzeniom. Będzie ona również wykorzystywana przy akcjach służb ratowniczych, szczególnie w przypadku konieczności ewakuacji zwierząt zagrożonych np. pożarem czy podtopieniem
- powiedział Mirosław Stróżyński, Komendant Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie.