Władze fundacji


Szeroko pojęta troska o otoczenie wpisana jest w filozofię działania Solaris Bus & Coach S.A. Firma stara się budować trwałe, równorzędne relacje ze wszystkimi partnerami. W praktyce oznacza to otwarte i przejrzyste zasady działania, szacunek dla pracowników, kontrahentów oraz społeczności lokalnych.

 

Z początkiem 2012 roku powołana została do życia "Fundacja Zielony Jamnik - na ratunek bezbronnym". Dzięki niej działania Solaris Bus & Coach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu mają być jeszcze bardziej skuteczne, a cele i kryteria przyznawania pomocy jasno określone. Fundacja powstała, by wspierać nie tylko potrzebujących i bezbronnych ludzi, ale również zwierzęta.