Sprawozdania


 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprawozdań mertytorycznych oraz finansowych dotyczących działalności "Fundacji Zielony Jamnik - na ratunek bezbronnym".

 

2020

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2020.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2020.

 

2019

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2019.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2019.


2018

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2018.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2018.