Władze fundacji


 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprawozdań mertytorycznych oraz finansowych dotyczących działalności "Fundacji Zielony Jamnik - na ratunek bezbronnym".

2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2016.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2016. 

 

2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2015.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2015.