Pamiętaj, ze ofiarowując darowiznę pomagasz potrzebującym, ale również możesz odnieść z tego tytułu znaczące ulgi podatkowe.

 

Nasza Fundacja realizuje cele określone w ustawie o działalności na rzecz pożytku publicznego, dzięki czemu darczyńca może wpłaconą darowiznę odliczyć od dochodu (szczegółowe uregulowania poniżej).

 

Darowizna nie może być przekazana bezpośrednio obdarowanemu - podopiecznemu Fundacji, na jego prywatne konto. Może być wpłacona na konto Fundacji z tytułem wpłaty ogólnie "na cele statutowe", lub z tzw. poleceniem, gdzie wskazuje się konkretną osobę podopieczną Fundacji.

 

W przypadku darowizny pieniężnej wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Fundacji. Z dowodu wpłaty powinno jasno wynikać, kto, komu, ile i kiedy wpłacał (przelew bankowy te elementy zawiera standardowo). W przypadku darowizny rzeczowej wysokość wydatków określa dokument, z którego ta wartość jasno wynika.Dla osób fizycznych:

 

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowiznę na rzecz zarejestrowanych fundacji realizujących cele pożytku publicznego (jaką jest nasza Fundacja) możesz odliczyć od dochodu w wysokości aż do 6% (!).

 

Odliczenia darowizn na cele organizacji realizujących cele pożytku publicznego nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość darowizny w koszty uzyskania przychodu.

 

Korzystając z ulgi z tytułu darowizn, musisz wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego (zwłaszcza jego nazwę i adres) w załączniku PIT-O, a kwotę darowizny wykazać również w formularzu PIT-36 lub PIT-37.Dla osób prawnych (firm):

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.1 i ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, darowiznę na rzecz zarejestrowanych fundacji realizujących cele pożytku publicznego możesz odliczyć od dochodu w wysokości aż do 10% (!).

 

Odliczenie darowizny stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (Fundacji), zgodnie z art. 18 ust. 1c ustawy. Dodatkowo Fundacja każdemu darczyńcy przekazuje oświadczenie o przyjętej darowiźnie na cele statutowe wraz z podziękowaniem.

 

Informujemy także naszych darczyńców, że jesteśmy w trakcie starania się o status organizacji pożytku publicznego dla naszej Fundacji (tzw. OPP), jednak do czasu otrzymania tego statusu nie jest możliwe przekazywanie 1% podatku.