Misja


 

Wielokrotnie podejmowaliśmy działania, które miały na celu niesienie pomocy potrzebującym. Możemy pochwalić się sporym doświadczeniem, zapałem i zaangażowaniem. Nasza aktywność koncentruje się przede wszystkim wokół propagowania zdrowego trybu życia i odpowiada głównie na potrzeby lokalnej społeczności. Udzielamy bezpośredniej pomocy finansowej i rzeczowej najbardziej potrzebującym, prowadzimy programy edukacyjne, sprzeciwiamy się wszelkim formom okrucieństwa wobec zwierząt. Utworzenie Fundacji "Zielony Jamnik - na ratunek bezbronnym" było wyrazem  poczucia odpowiedzialności oraz kolejnym krokiem w kierunku profesjonalnego zarządzania programami pomocowymi - zadeklarowała w 2012 roku Solange Olszewska, ówczesna Prezes Zarządu Fundacji.

Tę samą misję realizuje obecna Prezes Zarządu Fundacji - Krystyna Woźniak.