Sprawozdania


 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprawozdań mertytorycznych oraz finansowych dotyczących działalności "Fundacji Zielony Jamnik - na ratunek bezbronnym".

 

2022

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2022.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2022.

 

2021

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2021.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2021.

 

2020

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2020.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2020.