Bezpośrednio do mieszkańców okolic Słowiańska we wschodniej części Ukrainy, dotarła pomoc humanitarna zgromadzona przez naszą Fundację. Rodzinom, przebywającym w bezpośrednim sąsiedztwie konfliktu zbrojnego i będącym w dramatycznej sytuacji życiowej, przekazaliśmy blisko 10 ton produktów pierwszej potrzeby. Dary zostały bezpośrednio dostarczone do Słowiańskiej Miejskiej Organizacji Obywatelskiej "Centrum pomocy młodzieży Tvoja peremoha”, która zajmuje się między innymi wsparciem osób poszkodowanych.

Wolontariusze Fundacji „Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym" na początku marca przeprowadzili zbiórkę pracowniczą w ramach akcji pomocowej dla naszych wschodnich sąsiadów. Zbierano środki finansowe oraz przedmioty codziennego użytku - odzież, konserwy i artykuły higieniczne. Akcja spotkała się z żywym odzewem wśród pracowników firmy Solaris. Do wolontariatu pracowniczego dołączyły również firmy współpracujące z polskim producentem zasilając konto Fundacji darowizną celową. Do zgromadzonej puli darów zakupiono dodatkowo, za całość zgromadzonych środków, niezbędne uchodźcom artykuły żywnościowe, w tym obiady i mleko dla niemowląt oraz podstawowe środki higieny osobistej. Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, 7 maja, wyruszył z Bolechowa pod Poznaniem transport humanitarny. Na 22 paletach spakowano prawie 10 ton darów, o wartości prawie 100 000 złotych. Wolontariusz Fundacji Zielony Jamnik wraz z konwojem dotarli do Słowiańska po 4 dniach. Spotkali się tam z ciepłym, pełnym wdzięczności przyjęciem.


Akcja została przeprowadzona przy współpracy z Fundacją Otwarty Dialog, która to pośredniczyła w kontaktach ze stroną ukraińską oraz pilotowała konwój humanitarny na trasie Kijów-Słowiańsk.