Fundacja Zielony Jamnik obdarowała Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku kompaktowym czytnikiem PocketBook 611. Urządzenie umożliwia czytanie elektronicznych książek (e-book) i czasopism (e-gazeta) oraz wszelkich innych dokumentów. Uczniowie mogą na nim również przeglądać obrazy i zdjęcia. Czytnik będzie wykorzystywany przede wszystkim podczas zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych. Dzięki przekazanemu urządzeniu dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku będą miały na bieżąco dostęp do większej ilości książek i czasopism, w tym również do tych trudnodostępnych.